четвъртък, 7 април 2011 г.

И солта ще стане сладка

Ако някога ти е солено

по устните или в душата,

ако облаците по небето

са облаци от сол и вятър,

ако побелеят бреговете,

от солен и хладен пясък,

натежат от сол крилете

на стар, изгубен гларус,

пристанищата се покрият

с тъничка дантелена соленост,

внезапно укроти вълните си,

от сол преситено, морето,

и просто солта от живота

ти дойде някога в повече,

ако избие по онези спомени,

които да приспиш е невъзможно...


Ако някога ти е солено

по устните или в душата,

отпий от тихата ми нежност.

И солта ще стане сладка.