четвъртък, 21 януари 2010 г.

Ти си тук

Тази вечер... как се топи във безкрая
на тези милващи, топли вълни...
Колко е нежно за теб да мечтая.
Как ефирно луната блести...
Колко е дълга любов като тази...
Цяла вечност. И после по две...
Как заливат любовни талази
тези вечЕрни, тихи брегове.
Как танцуват звездите във въздуха.
От морето изплува мъничък дух.
Колко вълшебно е... Истински приказно...
Ти си тук. Ти си тук. Ти си тук...