петък, 26 ноември 2010 г.

Частички красота

Всяка нова обич е започвала

с пълнолуние в небето и звезди.

С танц на вятър във тополите.

С отражения на езерни липи.

Със стъпки, пишеши поезия

по тротоарите на нощни градове.

С мечти, със приказки, с фантазии,

с преплетени в едно ръце.

С разходки между късните алеи

на паркове с разцъфнали цветя.

С откраднати целувки под фенерите

на булеварди с романтична светлина.

С усмивки на случайни минувачи,

стоплени от непозната топлина.

С китарите на уличните музиканти.

И така... от вечни времена....


Всяка нова обич се е раждала

навсякъде, все същата, една.

И всяка нова обич е дарявала

света с частичка красота...