вторник, 14 февруари 2012 г.

Подаръче за Теб


И само миг преди да се събудиш,
преди да ти прошепна тихичко, че те обичам,
преди със устни мекички да ме целунеш,
преди към кухнята усмихнат да изтичаш,
преди да вдигнеш схлупените щори,
преди във чая си да сложиш захар,
преди прозорчето (треперещ) да отвориш,
преди да разбереш, че пак е наваляло,
и пак дърветата са с пременени клони,
с пухкави одеалца - къщурките отсреща,
пак във въздуха врабчетата се гонят,
пак се раждат зимните вълшебства...

Само миг преди да се събудиш,
сърчице му връзвам и... ти подарявам
този приказен, и бял, и чуден,
пълен с обич до небето - Февруари.