понеделник, 2 февруари 2009 г.

Ти си точно този мъж!

...А сега си представи... дъждовна нощ,
нощ със облаци и локви... Без луна!
Нощ със вятър, зъл и лош.
И сред нея – къщичка със дървена врата.

Представи си и камина с огън, с плам
и до камината – безброй писма.
И цветя разпръснати насам натам.
И някъде сред тях – една жена.

А сега си представи... представи си силует,
силует на бродещ в тъмнината мъж.
И представяш ли си как с единствен жест,
той спира този нощен дъжд?

Ти си точно този мъж!