понеделник, 7 юни 2010 г.

Топъл юнски вятър

Вятърът се влюби във косите ми
и аз ги пуснах до земята.
Тополите с листата си въздишаха.
Тревите тихичко припяваха.
Пеперудите се къпеха в росата.
Площадите заспиваха под слънцето.
На любов ухаеха цветята.
И грееха прозорците на къщите.

И моретата се сляха със реките.
И бреговете се целуваха със страст.
И чайките в синхрон прелитаха
между скалите. И далеч над тях.
И звездите нощем засияваха,
разпръснати по цялото небе.
И луната разпиляваше и разпиляваше
лунен прах. Като сатен.

А аз... а аз танцувах...
Косите ми помитаха земята...
Ненадейно в мен се беше влюбил
Ти – мой топъл юнски вятър...