четвъртък, 8 май 2008 г.

И теб. И теб!

Обичам пяната, вълните и морето,
и птиците и синьото небе,
и вятъра и слънцето и дъждовете,
и тревите и поляните. И теб.

Обичам пясъка и мидите и тишината,
и утрото и всички цветове,
и пеперудите и чайките и светлината,
и лятото и пролетта. И теб.

Обичам изгревите, залезите и звездите,
и луната в късните и часове,
и тополите, росата и скалите,
и маковете и лалетата. И теб.

Обичам облаците, люлките и красотата,
и пОлета с разперени криле,
и океаните и въздуха и свободата,
и мечтите си. И теб. И теб!