четвъртък, 29 май 2008 г.

Крайбрежности

Крайбрежна съм... и затова навярно
очите ми се взират все в безкрая...
Пръски пяна съм... и шепа пясък...
... почти жена... вълните ме чертаят...
Мириша на море... тръпчиво и солено,
пристанищна съм... приливна и бяла...
... и чакам теб... откакто съм родена...
... моя Обич... малко закъсняла...
Улавям бриза... в себе си го нося...
... в едно сърце, преливащо от нежност...
И мечтая с изгрева... и ти да дойдеш...
... в шепите си носещ късчета крайбрежност...