петък, 13 март 2009 г.

Вселената в сърцето ти

Едно небе и облаци
и птици в сините му длани.
И една любов от невъзможните
някога заветно обеща ми.

Сега безброй вселени
пазя свидно във ръцете си.
Но най-свещената за мене
е вселената в сърцето ти.