петък, 6 август 2010 г.

Добър вечер, Август

Добър вечер, Август. Добър вечер.
С ухание на лято, пясък и море...
Като хубав сън и като полъх нежен,
топъл и невинен спря до мен.
Добър вечер, Август. Добър вечер.
С тихи нощи, с мирис на жасмин...
Ти разпръсна облаците из небето,
ти разпали милиардите звезди.
Добър вечер, Август. Добър вечер.
В този миг... ми се говори за любов.
Аз срещнах своята и цяла вечност
искам да съм с него. Не просто до живот.
Добър вечер, Август. Добър вечер.
Той е страшно мил и слънчев мъж.
Добър вечер, Август. Лека вечер.
(И никога не ми го скривай със сълзи
... или дъжд).