сряда, 12 септември 2007 г.

ПОСЛЕДНА НОЩВ морска пяна тази нощ ще се изкъпя,
нежна и ефирна както никога досега,
и с плахи стъпки в(ъв) съня ти ще пристъпя
и тихо в скута си ще положа твоята глава.

Лунно сияние от небето ще извира,
звездите трепетно над нас ще заблестят,
и още дълго в очите ти красиви ще се взирам
и морските вълни в ухото ти ще шептят.

И като топъл летен бриз, последно тази нощ
по устните ти ще премина и косите ти ще погаля,
и все тъй неусетно, едва забележима,
от съня ти ще си тръгна и ще се опитам да те забравя.