вторник, 16 март 2010 г.

И пръстите ми... върху твоето лице...

Нежна е нощта. И нежна е луната.
И нежни пръстите ти върху моето лице.
Нежни са звездите. Нежна тишината.
Нежни са чаршафите. Под мен. Под теб.

Тиха нежност. Бяла нежност.
Нежност разпиляна. Нежност като дъх.
На роза нежност. Нежност измечтана.
Безбрежна нежност. Нежност като сън.

Моя нежност. Нежност твоя.
Нежност на обляно в светлина море.
На воали нежност. Нежност като обич.

И пръстите ми нежни... върху твоето лице...