петък, 19 март 2010 г.

Душа... Сърце

Небето е в очите ти. Очите ти са залези.
Залезите са дълбоки, колкото море.
Потъвам в тях. Потъвам бавно.
Потъвам цялата... душа, сърце...

Очите ти морета. Моретата от залези.
Залезите необятни, колкото небе.
Политам в тях. Политам бавно.
Политам цялата... Душа... Сърце...